Souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby

Vyplněním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby  Martina Pokorná, IČ:06647073 (dále jen „pořizovatel“) pořídila mé fotografie.

Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

  • Pořizovatel je oprávněn užít fotografie pro účely své prezentace na webové stránce http://pokornafoto.cz/.
  • Pořizovatel je oprávněn užít fotografie pro účely své prezentace na facebookové stránce @martinapokornaphotography
  • Pořizovatel je oprávněn užít fotografie pro účely své prezentace na instagramovém profilu @martinagraphy
  • Pořizovatel je oprávněn užít fotografie pro účely své prezentace ve svém tištěném portfoliu.

S užitím pořízených fotografií k prezentaci pořizovatele souhlasím na dobu neurčitou. Zároveň souhlasím také s archivací fotografií na dobu neurčitou.

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí souhlasu k užívání fotografií je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a o:

  • svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • svém právu přístupu k těmto fotografiím a právu na jejich opravu,
  • svém právu na vymazání těchto fotografií, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Dále souhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození a email) na dobu neurčitou, pouze za účelem archivace tohoto souhlasu.

Prohlašuji, že výše uvedenému textu plně rozumím a stvrzuji ho dobrovolně.